Hitri kontakt

Partner Team d.o.o.

Na jami 5, p.p. 6008 Ljubljana
041 787 969
Sergeja Planko
041 694 884
Miroslav Ilić
info(at)partner-team.si
 

operativni management

Kaj znamo?

operativni_mgm

Kdaj smo koristni?
Položaji, v katerih uporabniki naših storitev prepoznajo njihovo vrednost:

 • obvladovanje rasti, ki ogroža uspešnost poslovanja
 • slaba uspešnost projektov in zamujanje rokov;
 • priprava zahtevnih in tveganih projektov;
 • slaba izkoriščenost virov;
 • premagovanje blokade notranjih zmožnosti in krepitev organske rasti;
 • pospeševanje uvajanja potrebnih sprememb v procese, organiziranost in vedenje ljudi.

Naša vloga
Kaj lahko naredimo mi

 • Prepoznamo priložnosti na podlagi opravljenih razgovorov, pregleda dokumentacije in ogleda stanja na lokacijah naročnika;
 • pripravimo koncept reševanja in akcijski načrt;
 • vodimo delavnice;
 • prevzamemo izvajanje konkretnih managerskih nalog;
 • sodelujemo z vodstvom pri izvajanju njihovih operativnih nalog in ustvarimo partnerski odnos od oblikovanja idej do realizacije;
 • ohranjamo stalni stik zaradi pravočasnega prepoznavanja priložnosti in nevarnosti;
 • izvajamo programe usposabljanj (seminarji, delavnice, coaching);
 • prinašamo lastno znanje, izkušnje, veščine in energijo v definiranje in izvajanje poslovnih procesov naročnika.

Primeri dobrih praks

Izboljšanje učinkovitosti projektov uvajanja novih izdelkov

PRIMER DOBRE PRAKSE IZ ZAKLADNICE IZKUŠENJ SVETOVALCEV PARTNER TEAMA

Izboljšanje učinkovitosti projektov uvajanja novih izdelkov 

Poslovni partner – naročnik
Podjetje za proizvodnjo komponent za avtomobilsko industrijo v lasti mednarodne korporacije

Izhodiščno stanje in pričakovanje naročnika
Podjetje je imelo razvito visoko raven tehnološkega znanja ter dober tim strokovnjakov na področju orodjarstva in livarstva, v katerem so sodelovali starejši izkušeni razvojni inženirji in tehnologi ter mladi ambiciozni inženirji strojništva. To je zagotavljalo visoko konkurenčnost podjetja, ki se je kazala v visoki rasti poslovanja. Ker pa se je povečalo število projektov, so se pojavile potrebe po obvladovanju velikega števila projektov in krepitvi števila ljudi, ki bi bili zmožni te projekte voditi. Pričakovanje naročnika je bilo: »Pomagajte nam iz izbranih dobrih tehnikov narediti dobre managerje.«

Kako smo pomagali
Skupaj z notranjim timom smo definirali in prenovili proces razvoja novega izdelka, definirali vloge vseh, ki imajo v tem procesu ključno vlogo, ter prenovili dokumentacijski in informacijski tok v procesu. Na podlagi tega smo izvedli usposabljanje vseh kandidatov za projektne managerje in tudi drugih nosilcev ključnih vlog – zaradi razumevanja nove vloge projektnih managerjev in zagotovitve pogojev za boljše sodelovanje. V okviru projekta je bil razvit sistem portfeljske preglednice razvojnih projektov, ki je s preprostimi rešitvami osredotočenja na bistvene podatke in uporabo barvne signalizacije zagotavljal vodstvu boljši pregled stanja in hitrejše ukrepanje Potem ko smo uvedli sistem, smo izvedli še preizkus na dveh kontrolnih točkah in ugotovili nekatere pomanjkljivosti. Pripravili in izvedli smo korekcijske ukrepe.

Rezultat sodelovanja
Eno leto po uvajanju sistema je podjetje doseglo 30-odstotno rast ob enakem številu zaposlenih. Večina kandidatov za vloge projektnih managerjev se je v novi vlogi izkazala, pri nekaterih pa se je pokazalo, da jim managerska vloga ne ustreza in da so predvsem tehniki.
S tem smo pomagali postaviti ljudi na mesta, ki jim ustrezajo in jim hkrati ponujajo možnost, da razvijejo svoje potenciale in tako maksimirajo svojo dodano vrednost v poslovnem procesu.

Strokovni prispevki

Že imate ali iščete CDO-ja
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)

Digitalna preobrazba se začne s preobrazbo v glavah
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)

Kontroling projektov v Numipu
(Mag. Miroslav Ilić, NUMIP in Marko Šonc, NUMIP)

Notranje poročanje o projektih
(Mag. Miroslav Ilić, NUMIP in Marko Šonc, NUMIP)

Dvig projektne organizacijske zrelosti z obvladovanjem portfelja projektov
(Mag. Miroslav Ilić, NUMIP)

Izzivi nadgradnje projektnih timov v projektne mreže
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)

Prenova paradigme celovite informacijske podpore
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team in Edvard Sternad, IB-PROCADD)

Poslovna upravičenost projekta
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)

Ali sploh imamo dovolj dobre projekte za evropske sklade?
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)

Kako povečati učinkovitost projektnega vodenja
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)

Portfelj projektov - povezava med strateškimi cilji in sedanjostjo
(Mag. Miroslav Ilić, Partner Team)