Hitri kontakt

Partner Team d.o.o.

Na jami 5, p.p. 6008 Ljubljana
041 787 969
Sergeja Planko
041 694 884
Miroslav Ilić
info(at)partner-team.si
 

aktualno

Obvladovanje premoženja

0 Komentar
1715
16 maj 2019

Obvladovanje premoženja (ang. Asset Management), še posebej fizičnega, postaja eno ključnih izzivov najvišjih vodstev organizacij, saj lahko bistveno doprinaša k ustvarjanju vrednosti in doseganju organizacijskih ciljev. V praksi se uveljavlja koncept celovitega obvladovanja premoženja, ki temelji na multidisciplinarnosti ter integraciji poslovnih funkcij in procesov v življenjski dobi premoženja. Z integracijo relevantnih poslovnih procesov, informacijskih virov za njihovo obvladovanje, ki vključuje pospešeno digitalizacijo, koncept predstavlja enega od vsebinskih temeljev za implementacijo paradigme Industrija 4.0.

V EU in v svetu se zato obvladovanju premoženja posveča veliko pozornosti in tako se je razvila družina standardov ISO 5500X, ki nudi smernice za spoznavanje in reševanje tovrstnih izzivov. Standard SIST EN 16646 (Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja) dopolnjuje zgoraj omenjeno na osnovi povezav med procesi obvladovanja premoženja, funkcije vzdrževanja in vodenjem vzdrževanja v celotnem življenjskem ciklu premoženja, torej od idejne zasnove do odstranitve.

Z namenom promocije tega koncepta v Sloveniji in regiji je ustanovljena svetovalna skupina AM Consulting, ki je sestavljena iz uveljavljenih strokovnjakov komplementarnih strok za implementacijo pristopa celovitega obravnavanja premoženja. Njeni člani so vpeti tako v pripravo standardov s področja obvladovanja fizičnega premoženja kot v delovanje relevantnih slovenskih in mednarodnih institucij (ISO, GFMAM - Global Forum on Maintenance and Asset Management, EFNMS - European Federation of National Maintenance Societies, EAMC - European Asset Management Committee ipd.). Hkrati so v akademski in profesionalni praksi aktivni v različnih aspektih obvladovanja premoženja ter v slovenskem prostoru predstavljajo unikum. Poleg že omenjenih, skupina v okviru svojih storitev uporablja standarde ISO 21500, ISO 19650, ISO 16739, kot tudi številne druge relevantne mednarodne in evropske standarde. Skupina stalno spremlja ter nadgrajuje tuje in domače dobre prakse na tem področju. Ključne storitve skupine so:

- usposabljanja na področju celovitega obvladovanja premoženja;

- ocenjevanje dosežene stopnje zrelosti obvladovanja premoženja in priprava načrtov izboljšav;

- svetovanje pri uvajanju koncepta, pripravi SAMP, optimizaciji procesov, uskladitvi poslovnih funkcij, izboru orodij ipd.;

- vodenje projektov vzpostavitve celovitega obvladovanja premoženja.

 

0.0
Zadnja posodobitev: etrtek 16 maj 2019 17:49
AM Consulting Asset Management ISO55000 Obvladovanje premoženja

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..